Att välja en elektronisk körjournal med App eller hårdvara, är frågan jag vill besvara här.

Det finns många olika elektroniska journaler. Men vilka är skillnaderna och vilka teknologier är bäst? Genom mitt arbete har jag prövat hundratals Appar och elektroniska journaler under de senaste 10 åren. Mina erfarenheter, samt för- och nackdelar tas upp här.

Hårdvara kontra App

 • Körjournal-Appen är en App som du laddar ned i din Smarttelefon
 • Hårdvara är en GPS-anordning, som är installerad i din bil

Körjournal med Hårdvara

En körjournal med hårdvara är en GPS-anordning. Vanliga hårdvarulösningar tar sin ström från bilens elnät. Därför är det inget problem om man skulle glömma att slå på dem eller att de ska ladda ur. Liksom med apparna, varierar kvaliteten hos hårdvarorna. En designerad hårdvaruanordning består av två huvudkomponenter:

 • Hårdvara
 • Mjukvara

Mjukvaran säkerställer att hårdvaran uppfyller sitt önskvärda syfte. Mjukvarans kvalitet varierar i högsta grad, beroende av personen eller företaget som står bakom den.

Olika installationsval

Hårdvaran kan installeras på olika sätt, och även det har sina för- och nackdelar.

Bakom instrumentbrädan

Hårdvaran kan installeras bakom bilens instrumentbräda. Detta borde överlåtas åt en mekaniker, eftersom det är en ganska komplicerad åtgärd. Det är inte svårt för en mekaniker att göra detta jobb, men det ökar naturligtvis kostnaden för din körjournal.

Anslutning till bilbatteriet

Att ansluta till bilbatteriet istället för bakom instrumentbrädan är lite lättare. Men det är fortfarande ett jobb för en mekaniker. Det ställer större krav på hårdvaran, eftersom den då måste motstå vatten och damm. Elektroniken blir inte särskilt glad över detta.

I bilens OBD-kontakt

Autologs hårdvara är installerad i bilens OBD-kontakt. Pluggen är vanligtvis väldigt lättillgänglig och installationen är något du kan göra själv. OBD-kontakten, hur den fungerar och vad du använder den till, kan du läsa mer om Vad är OBD II-standard här.

Fördelarna med denna typ av hårdvara är dessutom att du själv kan ansluta och koppla från enheten. Detta håller priset lågt och användbarheten blir hög.

Titta på den här videon, och se hur enkelt det är. 

Rekommendation: En körjournal med hårdvara är den mest tillförlitliga lösningen. Denna lösning rekommenderas om du inte vill oroa dig för din milersättning och vill vara säker på att alla resor är loggade.  

För- och nackdelar med hårdvara

Fördelar

 • Stort utbud
 • Säker drift
 • Kan glömmas bort utan problem

Nackdelar

 • Kan vara svår att installera
 • Kan vara dyr

Lösningar med Hårdvara och Appar

Autolog är en ny produkt där alla dessa överväganden integreras i funktionaliteten och användbarheten. Nackdelarna har avlägsnats och fördelarna markerats:  

 • Den är lättillgänglig
 • Enkel att installera via OBD-kontakten
 • Enkel redigering av resrutter via App
 • Billig och allt ingår – inklusive alla uppgraderingar
 • Pålitlig
 • Kan glömmas bort utan att du förlorar dina körsträckor
 • Privata resor förblir privata

Pin It on Pinterest