Select Page

Vi går live! Ecofleet är live idag med ett helt nytt koncept: Autolog!

Autolog har utformats för dig och på dina villkor. All uppmärksamhet har lagts på dina önskemål, behov och preferenser i vår nya Ecofleet GPS-baserade Autolog.

Vi hoppas att du tycker om den!

På Ecofleet sätter vi kunden främst

Du känner dig tryggare om du har blivit korrekt informerad och därmed har fått rätt hjälp före ditt köp. Det är bästa sättet att försäkra sig om att du får exakt den produkt som du behöver.

Ecofleet Autolog är enkel, informativ och lättillgänglig. Användarupplevelsen är allra viktigast; du kan navigera på egen hand, du kan följa vårt företags förehavanden, och vi ser till att bemöta dina behov.

Produkten

Ecofleet Autolog innehåller alla nödvändiga funktioner för att tillmötesgå skattemyndighetens krav (angående registrering av körning I tjänsten).

  • Automatisk loggning av bilturer
  • Uppdelning i en underavdelning av privata/tjänstekörningar
  • Utskrift och/eller inlämning av rapporter till din bokförare/administratör
  • Plug & Drive – tar bara några minuter att installera och registrera
  • Åtkomst med vilken utrustning som helst och via Autolog Appen
  • Skalbar; uppgradera eller nedgradera för att anpassa till dina behov

Ecofleet användarupplevelse

De kundfokuserade tjänsterna är optimerade med online access, förbättrad självbetjäning, utökad information och hjälp online. Kunden kan själv navigera på ett sätt som passar hans/hennes behov, och vi är tillgängliga för att hjälpa dig just där och då. Anledningen till detta är att folk med specifika behov idag ofta skaffar sig online information snabbare än något företag kan förmedla den. All behövlig information tillhandahålls online av Ecofleet.

Komplex Ecofleet lösning på ett enkelt sätt

Autolog lösningen är unik och vi har signalerat till marknaden att Ecofleet kan förenkla komplexa lösningar. Vi försöker ständigt finna nya vägar att nå telematics-marknaden med fokus på användarupplevelsen. Användarupplevelsen är en av kärnaktiviteterna hos Ecofleet. En service som ökar lojaliteten hos våra kunder och gör deras liv lättare.

På Autolog-bloggen får du hjälp och kunskap om nya funktioner

På vår blogg får du svar på de allra vanligaste problemen kopplade till körregistreringen. Bloggen är baserad på att hantera typiska behov, som uppstår i samband med ditt innehav av en elektronisk körjournal. På så sätt tittar vi på Autologs alla aspekter och dess många användningsområden, skatten, ”Hur man gör”, ”Råd och Knep” och mycket mera. 

Följ oss och missa ingenting…

Vi hoppas att du får en fantastisk upplevelse med Autolog. Följ oss på de sociala medierna!

Google+

YouTube

Twitter

Pin It on Pinterest