Select Page

Företaget intar nya marknader i Skandinavien och de baltiska länderna efter förvärv av Ecofleet, vilket innebär 400 000 abonnenter världen över.

(31 jan, 2018 – Toronto, Kanada) – Fleet Complete, den snabbast växande leverantören av IoT-lösningar för nyttofordon, offentliggjorde idag sitt förvärv av Ecofleet, den ledande aktören inom kommunikationssystem för nyttofordon i de nordiska och baltiska länderna. Villkoren för förvärvet har inte offentliggjorts. Det här är Fleet Completes andra förvärv i Europa sedan ITmobile tillkom 2016 (drivs nu som Fleet Complete Europe), och som täcker Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike och sedan en kort tid tillbaka, även Tyskland.

Ecofleet är den ledande leverantören inom telematik på den europeiska marknaden, och erbjuder kostnadseffektiva och förmånliga mobillösningar i Danmark, Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Företaget har fler än 80 000 abonnenter från både små och mellanstora företag till stora organisationer, vilket innebär att Fleet Completes sammanlagda kundbas består av fler än 110 000 användare i Europa och 400 000 globalt.

Ecofleets grundare och ledning kommer att fortsätta driva verksamheten i regionen för att kombinera den lokala marknadsexpertisen med Fleet Completes globala mål. Autolog från Ecofleet – en GPS-baserad, automatiserad körjournal som följer skattekraven för företag – kommer fortsättningsvis att erbjudas som ett fristående varumärke, tack vare sin ledande position på marknaden när det gäller hantering av landsspecifika regler och bestämmelser. Bland de framtida planerna ingår att erbjuda Autolog i andra europeiska länder och Nordamerika.

”Ecofleet består av ett otroligt kompetent team, en fantastisk produkt och en innovativ teknologi, och vi ser fram emot att integrera dessa delar i vårt globala utbud”, säger Tony Lourakis, VD på Fleet Complete. ”Genom att kombinera Ecofleets enorma framgångar med Fleet Completes omfattande IoT-lösningar och samarbeten med mobiloperatörer kommer vi att kunna skapa en kraftfull IoT-plattform som kan hjälpa ännu fler företag runtom i världen att växa.”

Förvärvet går i linje med Fleet Completes globala tillväxtstrategi, och garanterar en ledande position på den nordeuropeiska marknaden som förväntas se en väsentlig tillväxt inom telematik under de kommande 5 åren. Företaget är helt fokuserat på att slå sig in på den europeiska transportmarknaden som en naturlig följd av framgången i Nordamerika, där lagen om obligatoriska elektroniska körjournaler bidrog till cirka 30 000 nya abonnenter bara i december 2017.

Fleet Complete strävar även efter att utveckla starka samarbeten med tillverkare av utrustning till nyttofordon (OEM: er) i Västeuropa. Dessa strategiska samarbeten kommer att bidra till toppmoderna IoT-lösningar som hjälper företagen minska både driftstopp och total ägandekostnad samtidigt som de kan öka antalet transporter av gods och passagerare. Lösningarna kommer att täcka företag inom många olika yrkessektorer, arbetssätt och fordonstyper. Fleet Complete kommer även att dra nytta av Ecofleets unika samkörningsmöjligheter för att öka användningen av sammankopplade fordonsteknologier både i Europa och på övriga marknader. 

”Sammanslagningen av Fleet Complete och Ecofleet innebär exceptionella möjligheter för både teknologi och produkt”, säger Stig Lyngsie, operativ chef på Ecofleet. ”Vi har mycket tydligt utformade företagsvärderingar och -kulturer, och tillsammans kommer vi att uppnå ännu större framgångar på den globala marknaden. Båda våra företag är kundcentrerade och investerar kontinuerligt i innovation. Vi ser fram emot att bli en del av teamet på Fleet Complete och att få växa tillsammans.”

 

Om Fleet Complete®

Fleet Complete® är en ledande global IoT-leverantör av lösningar för hantering av affärskritiska transporter, tillgångar, och mobila arbetstagare. Företaget har över 400 000 abonnenter och tjänar fler än 30 000 företag över hela världen, och har även stora distributionssamarbeten med AT&T i USA, TELUS i Kanada, Telstra i Australien samt T-Mobile i Europa. Företaget har en stark position som ett av de snabbast växande företagen i Nordamerika, och har vunnit flera priser för innovation och tillväxt. För mer information, gå till fleetcomplete.com

 

Om Ecofleet

Ecofleet är ett innovativt mjukvaruföretag som specialiserar sig på GPS-baserade lösningar för fordonskommunikation och teamhantering. Vårt fokus ligger på att optimera fordonsparker och arbetsflöden, så att våra kunder kan minska sina kostnader och öka sin omsättning. Ecofleet är en av de ledande leverantörerna av telematik i Skandinavien, de baltiska länderna och Östeuropa, med kontor i fler än 20 länder som tjänar fler än 80 000 fordon. För mer information, gå till www.ecofleet.com

Pin It on Pinterest