Select Page

Ecofleet har skapat Autolog med GPS och med relaterade integritetsfrågor i åtanke.  

Behovet för de flesta människor är att de vill dra nytta av GPS-teknikens fördelar, men samtidigt vill man kunna skydda sin integritet. Med Autolog elektronisk körjournal, betyder det att din körsträcka räknas ut automatiskt med denna GPS-teknik. Samtidigt är mjukvaran utformad så att den håller dina privata resor separerade från resor i tjänsten.

Autolog GPS och integritet

Autolog programmet är mycket enkelt att använda:

  1. Alla resor loggas automatiskt och anges i programmet med destinationsadress 
  2. Du markerar resorna antingen som privata eller i tjänsten (och du kan kombinera och redigera resorna, om du behöver det)
  3. När du är nöjd, markerar du bara resan som “Klar”

Körkontot är alltså redan uträknat och klart att skickas till behörig person. Det kan vara  revisorn/bokföraren eller administratören av systemet, om du använder Team versionen. Denna person kan endast se de resor du har markerat som tjänsteresor.  

GPS och integritet är alltså inte ett problem.

Det är så enkelt att vi döpt det till “For your eyes only”. Det är också bara du som kan se resan på en karta. Därmed kan administratören/revisorn inte se hur du kört utan ditt medgivande. GPS och integritetsfrågor är därmed lösta.   

Krypterad data

Det fungerar på så sätt att så fort du är inloggad i systemet, krypteras dina data. Därmed är de säkerhetsskyddade för inkommande trafik, och vid sorteringen i “Klar”-mappen, hålls saker och ting åtskilda. Det fungerar ungefär som ditt vanliga e-postprogram som t.ex. Microsoft Outlook, och är lika enkelt att använda. 

På Ecofleet är det vår erfarenhet att det är viktigt för många människor att arbetsplatsen har tagit ställning till och är tydlig i sin policy, när vi har med GPS och integritet att göra. Vi har utvecklat systemet med detta i åtanke, och resultatet är både säkert och användarvänligt.

GPS teknologi

Du kan läsa mer om hur vi använder GPS-teknik i våra andra blogginlägg. Till exempel i OBD II bloggen hur satelliter och hårdvara kommunicerar. Eller om för och nackdelar i 

Hårdvara och App-lösningar i samband med valet av elektronisk körjournal. 

GPS, Integritet och Persondatalagen

GPS och integritet är också viktiga när det gäller lagen. T.ex. får företag inte lagra privata data. Av den anledningen sparar Ecofleet bara dina data på våra servrar så länge du är kund hos oss. Och vi är skyldiga att radera data när kundrelationen avslutas.

Enligt Skatteverket är det privatpersonen som har ansvaret för att dokumentera sin körning 5 år bakåt i tiden, det ingår alltså inte i GPS leverantörens service.

Om du t.ex. vill byta körjournal och leverantör, tag en kopia på alla dina körjournaler, skriv ut dem eller spara dem i t.ex. Excel, så att du säkerställer dina data till Skatteverket.

 

Lös dina problem med GPS och integritet – Köp din Autolog elektronisk körjournal här. 

Starta din 60 dagars gratis provperiod

 

Pin It on Pinterest